Privacy Statement

Offices XL is onderdeel van W2P Vastgoed B.V., gevestigd te Houten, Korte Schaft 23a, 3991 AT en geregistreerd bij de KvK onder nummer 68529295, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 

Contactgegevens

W2P Vastgoed B.V.

Telefoon: 030-3035345

Emailadres: info@officesxl.nl

Adres: Korte Schaft 23a, 3991 AT

 

De gegevens die u achterlaat in het contactformulier of op andere wijze aan ons verstrekt worden gebruikt om contact op te nemen en later een eventuele overeenkomst met u te sluiten. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) huurders als voor partijen bij wie wij producten en/of diensten inkopen.

 

W2P Vastgoed B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankgegevens (indien nodig)

 

W2P Vastgoed B.V. verwerkt uw gegevens met als doel om

  • Werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
  • Een offerte op te kunnen stellen en versturen
  • Te kunnen factureren en betalingen af te handelen
  • Met u te kunnen communiceren om zo onze dienstverlening te kunnen voeren.

 

Beveiliging

W2P Vastgoed B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. W2P Vastgoed B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is W2P Vastgoed B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of producten toeleveren.

 

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door W2P Vastgoed B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen met W2P Vastgoed B.V. als u uw gegevens in wilt zien, wilt laten wijzigen of wilt laten verwijderen.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.

 

Wijzigingen

W2P Vastgoed B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is in te zien op de website van Offices XL, www.officesxl.nl/privacy-statement. Deze versie is opgesteld in september 2018.